Knihy

Guláš z modrý krávy (Mladá fronta, 1993) – básnická sbírka
Výmluva (Český spisovatel, 1995) – Cena Jiřího Ortena 1996 – básnická skladba
Večeře (Host, 1998) – básnická skladba
Spravedlnost (Host, 2000) - próza
Požární kniha (Trigon, 2004) – básnická skladba
Čaroděj dřímá v každém z nás (Lubor Kasal, 2004) - interview s Ivanem O.Štampachem
Sítě vnitřního umění (Lubor Kasal, 2005) - hovory s Janem Jeřábkem o grafologii, psychoterapii a kontextu snového krokodýla
  Hranice - cd, jako příloha časopisu Aluze 3/2005


Publicistika

Rozhovory pro Tvar a Postmoderní revui
Recenze, články (Tvar, Postmoderní revue, Host, LtN)
Někdy používá šifru bsbb, bs, b


Ohlasy na knihy

Guláš z modrý krávy:

J. Vanča, Práce 12. 4. 1994
P. Janáček, LN 7. 1. 1995, příloha Národní 9
P. A. Bílek, Nové knihy 14/1994
L. Kasal, Tvar 7/1994
K.K., LtN 43/1994


Výmluva:

V. Novotný, LN 4. 5. 1996
M. Zelinský, Tvar 5/1996
P. A. Bílek, Tvar 14/1996
P. Hruška, Landek 3/1997
Z. Dětáková, Kritická Příloha RR 8/1997 + k tomu polemika: M. Zelinský, Tvar 14/1997, M. Jahoda, Tvar 15/1997

Večeře:

ivp, Slovo 25. 7. 1998
M. Zelinský, Host 7/1998
I.Fic, Aluze 4/98
J. Blažejovský, Rovnost 22. 8. 1998
M. Exner, Tvar 29. 10. 1998
D. Maňas, MfD 20. 7. 1998
M. Zelinský, Svoboda 7. 9. 1998

Spravedlnost:

P. Hrbáč, Tvar 4/2001
E. Němcová, Tvar 4/2001
E. Talpová, Rovnost 2. 9. 2000
M. Zelinský, Svoboda 10. 8. 2000
Host
KP RR – nějaká jedovatá glosa
J. Chuchma, MFD
M. Hejduk, ?

Požární kniha:

Nepodepsáno – Salon 1. 7. 2004
Michal Jareš – Tvar 16/2004
Vladimír Novotný – Tvar 16/2004
Jiří Zizler – LtN 44/2004
Karel Piorecký - Host

Čaroděj dřímá…:

Jaromír Slomek: Lidové noviny
Vladimír Novotný: Psí víno
Mojmír Trávníček - Tvar

Sítě vnitřního umění:

Jakub Hučín - Psychologie Dnes

Interview

Jaromír Blažejovský, Rovnost
Jan Nejedlý, Nové knihy
Šárka Nevidalová, Svoboda
Miroslav Balaštík, Host (spolu s L. Kasalem)
Michal Jareš - Tvar 21/2004

Existující překlady jednotlivých básní

do finštiny – Eero Balk
do švédštiny – Eero Balk
do dánštiny - Karen Gamelgaard
do angličtiny – Alex Zucker
do ruštiny – dvě básně v antoligii: Iz veka v vek
do makedonštiny – Vele Smilevski
do polštiny – v antologii: gdyby wierzse miaty drzwi
do slovinštiny – František Benhart (fragmenty z rukopisu východ)